Zadajte údaje potrebné pre výrobu vašej karty


K vystaveniu karty je nutné priložiť fotografiu (3,5 cm x 2,5 cm, nie staršia ako 1 rok)
Nahrávam...

Spôsob doručenia
Doručenie poštou s doručenkou na adresu
Doručenie poštou s doručenkou na zadanú adresu
2,00 EUR

* povinné údaje

Zadaním Vašich údajov do formulára a odoslaním, súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a tiež s podmienkami predaja.

Odporúčame vo vlastnom záujme oboznámiť sa s Prepravným poriadkom a Tarifou Slovak Lines, a.s.