Zadajte údaje potrebné pre výrobu vašej karty


Na vybavenie dopravnej karty je povinné priložiť fotografiu (3,5 cm x 2,5 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Taktiež je neprípustné doložiť skupinovú fotografiu.
Nahrávam...

Spôsob doručenia
Doručenie poštou s doručenkou na adresu na území SR
Doručenie poštou s doručenkou na zadanú adresu
2,50 EUR

* povinné údaje


Nepomýlili ste sa?

Zadali ste emailovú adresu: .
Nemalo to byť